Czy partnerzy zaangażowanych matek częściej zdradzają

Ostatnio zostałam poproszona przez dziennikarkę z e-dziecka o skomentowanie jej artykułu, który przedstawiał teorię, że partnerzy bardzo zaangażowanych matek są szczególnie skłonni do zdrady. Poniżej zamieszczam mój komentarz, którego część została wykorzystana.

Sytuacja, gdy w parze pojawia się dziecko, szczególnie pierwsze, jest jednym z tych etapów w życiu rodziny, które w naturalny sposób powoduje kryzys. Dzieje się tak dlatego, że dochodzi do wielkiej zmiany, która nawet jeżeli jest upragniona, rodzi konieczność adaptacji obojga partnerów do nowej zupełnie roli – rodziców. Często oznacza to także konfrontację nowej rzeczywistości z dotychczasowymi wyobrażeniami.

Ludzie na zmianę reagują rozmaicie. Dość często się zdarza, że jedno z partnerów, najczęściej matka, angażuje się w rodzicielstwo kosztem innych, dotychczas ważnych obszarów życia. Bardzo często oznacza to także wycofanie – fizyczne i mentalne – z relacji z partnerem. Oczywiście taka sytuacja sprzyja temu, żeby ów partner (prędzej lub później i nie zawsze – w zależności od osobistych uwarunkowań) poszukał zainteresowania, uwagi, ciepła, czasem także seksu poza związkiem.

Bywa też tak, że wejście w pozazwiązkową relację, gdy pojawia się dziecko, nie jest reakcją na zachowanie partnera, lecz odreagowaniem napięcia związanego ze zmianą, jaką jest pojawienie się dziecka.

W szczególnie trudnej sytuacji w kontekście ewentualnej zdrady są pary, które dłuższy czas bezowocnie starają się o zajście w ciążę. Często w ich życiu seks zaczyna pełnić zadaniową rolę, trudniej o spontaniczność w tym obszarze, a to oczywiście wpływa na jakość całej relacji i w  niektórych sytuacjach, gdy partnerzy tracą umiejętność bycia blisko emocjonalnie, może sprzyjać zdradzie.

Część par, których relacja oparta jest na silnym związku emocjonalnym i samoświadomości, może sama uporać się z kryzysem, który w jakiejś mierze jest nieuchronny. Inne pary mogą szukać pomocy psychoterapeuty i nawet jeżeli dojdzie do zdrady, powrócić do satysfakcjonującej, być może nieco zmienionej relacji.

Zainteresowanych odsyłam do mojego artykułu, o tym, czy psychoterapia może pomóc parze borykającej się z problemem zdrady.

Karolina Szczęsna-Czernuszczyk

Karolina Szczęsna-Czernuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *