Depresja, jak wam powie każdy kosztowny psychiatra…

Depresja, jak wam powie każdy kosztowny psychiatra, wywołuje niepokój. A niepokój, jak wam powie ten sam psychiatra na następnej wizycie za następne honorarium, wywołuje depresję. Przez całe popołudnie kręciłem się w tym zaklętym kole. Pod wieczór dwa demony się sprzymierzyły… Continue Reading

Wymyślony chłopczyk

Błyszczące czułością, wesołe oczy Sierioży przygasły, spuścił je przed wzrokiem ojca. To był właśnie ów dawno znajomy ton, którym się ojciec zawsze wobec niego posługiwał i do którego chłopiec nauczył się już dostosowywać. Ojciec stale zwracał się do niego –… Continue Reading