Po czym poznać kompetentnego psychoterapeutę

Obecnie w Polsce sytuacja prawna osób zajmujących się zawodowo psychoterapią jest niejasna. Ponieważ nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, praktycznie każdy może twierdzić, że jest psychoterapeutą, i będzie to zgodne z prawem. To sprawia, że także pacjenci mogą mieć kłopot w rozpoznaniu, którzy terapeuci są kompetentni.

W tej sytuacji warto się oprzeć na certyfikatach wydawanych przez niezależne instytucje, które nie zajmują się szkoleniem terapeutów, lecz rekomendowaniem ich na postawie potwierdzonych kompetencji.

Takie instytucje to między innymi Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Osoby, które posiadają certyfikaty tych instytucji, to terapeuci, o których wiadomo, że mają wyższe wykształcenie, długo się szkoliły w zakresie psychoterapii, mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy, odbyły staże, korzystają z superwizji (czyli nadzoru merytorycznego innych doświadczonych terapeutów, tzw. superwizorów, nad swoją pracą z pacjentami), odbyły własną psychoterapię, zdały egzamin przed niezależną komisją.

Na pierwszym spotkaniu z psychoterapeutą warto zapytać, jakie dokumenty, osoby lub instytucje potwierdzają jego kompetencje. Profesjonalny psychoterapeuta powinien na to pytanie otwarcie odpowiedzieć.

Karolina Szczęsna-Czernuszczyk

Karolina Szczęsna-Czernuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *