Kontrowersje wokół sprawy rodziny B.

Niedawno prasa doniosła o sprawie rodziny z Krakowa, której na skutek działań podjętych przez terapeutę odebrano prawo do opieki nad dziećmi. Z dwóch artykułów w Rzeczypospolitej (artykuł 1, artykuł 2), które przeczytałam, wynika tylko kilka faktów. Rodzina Państwa B. zgłosiła… Continue Reading