Krecia robota

Coś o rozmowie Tomasza Kwaśniewskiego z „psychoterapeutą Piotrem N.”. Wydaje mi się, że środowisko terapeutyczne, przynajmniej ta jego część, z którą sam się identyfikuję, wykonuje dość ciężką pracę na rzecz sensownej popularyzacji psychoterapii. Przez sensowną popularyzację rozumiem takie działania, które… Continue Reading