Kontrowersje wokół sprawy rodziny B.


Niedawno prasa doniosła o sprawie rodziny z Krakowa, której na skutek działań podjętych przez terapeutę odebrano prawo do opieki nad dziećmi.

Z dwóch artykułów w Rzeczypospolitej (artykuł 1, artykuł 2), które przeczytałam, wynika tylko kilka faktów. Rodzina Państwa B. zgłosiła się na terapię, gdzie przez jakiś czas odbywała spotkania w ramach terapii rodzinnej i małżeńskiej. Jakiś czas po zakończeniu kontaktu terapeutycznego (prawdopodobnie z woli rodziny) terapeuta prowadzący psychoterapię Państwa B. złożył doniesienie o stosowaniu przemocy wobec dzieci. Sąd wdrożył postępowanie wyjaśniające, które w efekcie doprowadziło do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców. Czytaj dalej