Psychoterapia grupowa – dlaczego warto


Większość naszych trudności emocjonalnych odnosi się do kontaktu z drugim człowiekiem. Takie zdanie jest prawdziwe w świetle teorii wywodzących się z psychoanalizy i myślenia w kategoriach nieświadomych sił, które nami powodują – czyli w świetle myślenia psychodynamicznego. Źródłem naszych trudności, jak i – szerzej – tego, że posiadamy charakter i jesteśmy różni od innych ludzi, jest więc to, że podstawowym dążeniem człowieka jest dążenie do relacji oraz fakt, że takie dążenie trafia na przeszkody w postaci mniej lub bardziej niewystarczająco dobrej opieki ze strony środowiska – czyli ze strony rodziców/opiekunów. Grupa terapeutyczna stanowi taki byt, w którym możemy w szczególnie intensywny, bo bezpośredni i otwarty sposób, doświadczać tego, jak kształtujemy/kształtują się nasze relacje z ludźmi, jaki jest nasz wpływ na te relacje, na ile jesteśmy z nich zadowoleni, a także skąd biorą się niepowodzenia w tworzeniu więzi. Czytaj dalej