Krecia robota


Coś o rozmowie Tomasza Kwaśniewskiego z „psychoterapeutą Piotrem N.”.

Wydaje mi się, że środowisko terapeutyczne, przynajmniej ta jego część, z którą sam się identyfikuję, wykonuje dość ciężką pracę na rzecz sensownej popularyzacji psychoterapii. Przez sensowną popularyzację rozumiem takie działania, które ukazują to, co się dzieje w gabinecie, w rzetelny i przejrzysty sposób. A ta rozmowa rozkłada te starania na łopatki. Czytaj dalej