„…w ciągu jednego dnia wszystko się zmieniło.”


Jael Neeman

Jael Neeman

Fascynuje mnie nagłość i skala zmiany, jaka się dokonuje, gdy ludzie są w okresie dojrzewania. Właśnie tak, jak pisze Jael Neeman (na zdjęciu) w „Byliśmy przyszłością„, wszystko zmienia się jednego dnia. Umieściłem na Facebooku bloga-o-psychoterapii.pl fragment dotyczący przeżyć kibucowej młodzieży. Tutaj chciałbym zająć się opisem dotyczącym kontaktu narratorki (która chyba zawsze mówi o sobie w liczbie mnogiej, tak czuje się zżyta i tożsama z pozostałymi dziećmi z kibucu) z psycholog. Czytaj dalej