Psychosomatyka a psychoterapia


Ostatnio sporo czytam o psychosomatyce, czyli o wszystkich tych zjawiskach somatycznych, chorobach, bólach, skargach, które dotyczą ciała, ale przez lekarzy uznawane są za wynikające z kondycji emocjonalnej albo ściśle z nią związane. W literaturze spotykam się z dwojakiego rodzaju ujęciem zagadnienia – i sądzę, że ani jeden opis, ani drugi nie wystarcza. Czytaj dalej